SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ถาม - ตอบ

คำถามยอดฮิต (FAQs) - Streaming - Streaming

หากท่านต้องการเปิดใช้งานโปรแกรม Streaming พร้อมกันมากกว่า 1 โบรกเกอร์ทำได้อย่างไร (ได้สูงสุด 4 โบรกเกอร์)
ทำตามขั้นตอนดังนี้
 • สำหรับ Browser Chromes กดที่ปุ่ม  บริเวณด้านขวา แล้วกด หน้าต่างใหม่และไม่ระบุตัวตน เพื่อเข้าใช้งานอีก 1 โบรกเกอร์ • สำหรับ Browser Safari กดที่ปุ่ม  บริเวณด้านขวา แล้วกด หน้าต่างส่วนตัวใหม่ เพื่อเข้าใช้งานอีก 1 โบรกเกอร์

 


หากต้องการปรับการแสดงตัวอักษรที่ Streaming ให้ใหญ่ขึ้นสามารถทำได้หรือไม่
กำหนดได้ที่ Settings เลือก Display ปรับเลือกขนาดตัวหนังสือได้ 3 ขนาด(Font size) และสามารถเลือกความหนาของตัวหนังสือ (Font Weight) ตามที่ท่านต้องการได้

 


หากพบว่าใช้งาน Streaming และเมื่อกรอกข้อมูลต่างๆ พบอาการช้า กระตุก หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ร้อนมากกว่าปกติ สาเหตุเกิดจาก % การใช้ CPU ของการใช้งาน Streaming ที่ไม่เหมาะสมกับ Spec.ของเครื่องคอมพิวเตอร์ ซี่งท่านสามารถปรับ Mode การทำงานให้เหมาะสมกับ Spec. เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านได้
เลือกเมนู Settings=>Display=> Basic Mode และเลือก On

 


 


ถ้าหากต้องการปรับรูปแบบหน้าจอให้เหมาะสมกับจอ Normal Screen หรือ Wide Screen
เลือก Settings เลือก Display
เมื่อลูกค้าต้องการดู Technical chart แบบเต็มจอ โดยไม่มีส่วนส่งคำสั่งซื้อขาย
ขอให้ท่านทำตามขั้นตอนดังนี้

 • เลือกเมนู Settings  เลือก Display
 • เลือกไปที่หัวข้อ Technical Chart Control เปิดปุ่ม ON เพื่อแสดงผลแบบ Full Screen จอใหญ่
เมื่อลูกค้าต้องการใช้งาน Keyboard Shortcut ทำอย่างไร
ขอให้ท่านทำตามขั้นตอนดังนี้
 • เลือกเมนู Settings  เลือก Keyboard Shortcut
 • ปรับเปิดให้ส่วน Keyboard Shortcut เป็น On โดยให้ปุ่มแสดงสีเขียว


 


หากลูกค้าต้องการดูข้อมูล Real time ระหว่าง Bids Offers และ Ticker พร้อมๆกัน หลายๆ ตัวจะทำอย่างไร
ขอให้ท่านทำตามขั้นตอนดังนี้
 • เมนู Bids Offers เลือก Dropdown “Custom List”
 • กดที่ปุ่ม   เพื่อเลือกดูข้อมูล Ticker/Bids Offers
Multi-order คือฟังก์ชั่นอะไร ทำงานอย่างไร และตรวจสอบวงเงินอย่างไร

เป็นหน้าจอที่สามารถส่งหลายคำสั่งในหน้าจอเดียวเพื่ออำนวยความสะดวกในการส่งคำสั่งซื้อขาย โดยท่านสามารถกรอกข้อมูล Order ที่ต้องการส่งคำสั่งซื้อขายล่วงหน้าเพื่อส่งคำสั่งซื้อขายพร้อมๆกัน โดยการกด Submit เพียงครั้งเดียว ซึ่งระบบจะตรวจสอบวงเงินทีละคำสั่ง


ปุ่ม Fill from Portfolio ในหน้าจอ คืออะไร

 

 • เป็นฟังก์ชั่นที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการนำ Volume ของหุ้นในพอร์ตของท่านมากรอกให้ในช่อง Vol

สัญลักษณ์ต่างๆ ที่หน้าจอ Streaming คืออะไร
T1,T2,T3 คือ หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขายตามระดับ Level 1-3 และเมื่อไปคลิกที่สัญลักษณ์ T1, T2, T3 จะ Link ไปยังหน้าจอรายชื่อหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
CA คือ หลักทรัพย์ที่จะมี Corporate Action เช่น XD, XM, XR ฯลฯ
LTD คือ สัญญาอนุพันธ์ที่ ณ วันนั้นเป็นวันสุดท้ายสำหรับซื้อขายสัญญานั้นๆ
EXP คือ สัญญาอนุพันธ์ที่หมดอายุสัญญาแล้ว
เครื่องหมายที่ตำแหน่งมุมขวาบนของโปรแกรมหมายถึงอะไร
เป็นฟังก์ชั่นที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการเคลียร์พอร์ต ไม่ต้องกรอกทีละคำสั่ง โดยเมื่อกดใช้งานฟังก์ชั่นดังกล่าวระบบจะ list รายชื่อ Symbol และปริมาณ ในพอร์ตการลงทุนของเฉพาะ A/C No. นั้นๆ และจะระบุราคา Market Price แบบ MP ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบแก้ไขได้ก่อนส่งคำสั่ง
สัญลักษณ์ต่างๆ ที่หน้าจอ Streaming คืออะไร
 • T1,T2,T3 คือ หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขายตามระดับ Level 1-3 และเมื่อไปคลิกที่สัญลักษณ์ T1, T2, T3 จะ Link ไปยังหน้าจอรายชื่อหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
 • CA คือ หลักทรัพย์ที่จะมี Corporate Action เช่น XD, XM, XR ฯลฯ
 • LTD คือ สัญญาอนุพันธ์ที่ ณ วันนั้นเป็นวันสุดท้ายสำหรับซื้อขายสัญญานั้นๆ
 • EXP คือ สัญญาอนุพันธ์ที่หมดอายุสัญญาแล้ว

เครื่องหมาย ที่ตำแหน่งมุมขวาบนของโปรแกรมหมายถึงอะไร
โปรแกรมไม่สามารถติดต่อกับ Server ได้ มาจาก 2 สาเหตุคือ
1. Session Expire/ Timeout หรือ Session หลุด เนื่องจากมีการ Login ซ้ำซ้อน
2. เครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีปัญหา

การแก้ไข
ถ้ายังสามารถเข้า Website อื่นๆ ได้ ให้ลอง Login เปิด Streaming ใหม่ หากเข้า Website ใดๆ ไม่ได้เลย ให้เปลี่ยนไปใช้อินเทอร์เน็ตอื่น และแจ้งปัญหาให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของท่านทราบ
ทำไม Notification ไม่เตือนตามที่ตั้งไว้
ตรวจสอบว่าสัญลักษณ์ไฟ ที่มุมบนขวาของหน้าจอแสดงสีเขียว ** สำหรับ Order Alert ของบัญชี I/A ขึ้นอยู่กับบล. มีบริการฟังก์ชั่น Push Order หรือไม่ **
ทำไมแก้ไขราคาของ Order ที่หน้าจอ Click ไม่ได้
บริการการแก้ไขคำสั่งซื้อขายจะขึ้นกับโบรกเกอร์ที่ท่านใช้บริการ รบกวนให้สอบถามเจ้าหน้าที่การตลาดที่ดูแลท่าน
เมื่อท่านต้องการส่งคำสั่งซื้อขายให้รวดเร็ว ท่านสามารถกำหนดชื่อย่อของหุ้นที่ท่านใช้งานบ่อย โดยไม่ต้องพิมพ์ชื่อเต็มของชื่อ Symbol จากฟังก์ชั่นการตั้งชื่อ Symbol Shortcut ได้อย่างไร
ขอให้ท่านทำตามขั้นตอนดังนี้
 • เลือกเมนู Settings  เลือก Symbol Shortcut
 • กดปุ่ม + Add Shortcut เพื่อเพิ่มชื่อย่อที่ต้องการ
 • ใส่ข้อมูล Symbol และ ชื่อย่อที่ต้องการย่อ (Shortcut) เพื่อช่วยให้ท่านสามารถส่งคำสั่งซื้อขายได้รวดเร็วขึ้น
  เช่น หากต้องการส่งคำสั่งซื้อหุ้น S5013P1812A ท่านเพียงกรอก Symbol = S50 ระบบจะ Auto แสดงชื่อเต็มของหุ้นได้อัตโนมัติ
 • กด Save เพื่อบันทึก

 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่