SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
IAA Consensus ประมาณการโดยนักวิเคราะห์
สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน
RSS

IAA Consensus Highlight

GO
GO

ข่าวและกิจกรรม

สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุนเปิดศูนย์รวมประมาณการกำไรของบริษัทจดทะเบียน
(IAA Consensus): แหล่งข้อมูลใหม่ในการตัดสินใจลงทุน
ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ นายกสมาคมฯ เปิดเผยว่า ศูนย์รวมประมาณการกำไรของบริษัทจดทะเบียน (บมจ.) มีขึ้น เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นนักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน ผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน นักลงทุนรายย่อย หรือนักลงทุน สถาบัน สามารถเข้าถึง ข้อมูลประมาณตัวเลขสำคัญจากบริษัทหลักทรัพย์หลาย ๆ แห่งได้ในคราวเดียว ซึ่งจะช่วยให้การ พิจารณา ตัดสินใจลงทุนมีประสิทธิภาพมากขึ้น

"สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุนมีนโยบายส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้ และข้อมูลการวิเคราะห์การลงทุนเพื่อประโยชน์ต่อ การตัดสินใจลงทุน ประกอบกับคณะกรรมการสมาคมฯ ตระหนักว่า นักลงทุนรายย่อยมักเข้าถึงข้อมูลการวิเคราะห์ได้ เฉพาะของโบรกเกอร์ที่ตนมีบัญชีอยู่ ซึ่งส่วนใหญ่มักเปิดบัญชีกับโบรกเกอร์เพียงแค่ 1-2 รายเท่านั้น ทำให้ไม่สามารถ เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ของโบรกเกอร์หลาย ๆ แห่งได้ " ศูนย์รวมประมาณการกำไรของ บมจ. " นี้จึงเป็นประโยชน์ อย่างยิ่งกับนักลงทุนโดยตรง" นายก้องเกียรติกล่าว

" ศูนย์รวมประมาณการกำไรของ บมจ. " ได้รับความร่วมมือจากบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทยในการให้ข้อมูลโดยอยู่ในฐานเดียวกัน ทำให้ไม่ว่าจะเป็นนักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน ผู้บริหาร นักลงทุน และผู้สื่อข่าวก็สามารถใช้ศูนย์รวมประมาณการกำไรของ บมจ. นี้ได้ และเห็นภาพสะท้อนความเห็นของนักวิเคราะห์ส่วน ใหญ่ที่มีต่อบริษัทจดทะเบียน

การจัดทำศูนย์รวมประมาณการกำไรของ บมจ. นี้ ประสบความสำเร็จได้ด้วยความสนับสนุนจาก บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด ซึ่งช่วยออกแบบ และพัฒนาระบบสำหรับศูนย์รวมบทวิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูลโดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ www.settrade.com ซึ่งได้รับความนิยมจากนักลงทุนเป็นอย่างดีอยู่แล้ว การเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว จะช่วยให้นักลง ทุนและประชาชนที่สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนของตนได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยสามารถเข้าดู ข้อมูลได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เพียงพิมพ์ชื่อย่อหุ้นที่ต้องการ พร้อมเลือกเมนู " IAA Consensus "

คุณพิชัย เลิศสุพงศ์กิจ กรรมการและเลขาธิการสมาคมฯ กล่าวถึงการเปิดศูนย์รวมประมาณการกำไรของ บมจ. ว่า " เป็น การสำรวจประมาณการกำไรของรายบริษัทโดยนักวิเคราะห์จากโบรกเกอร์ต่าง ๆ ที่ติดตามข้อมูลรายบริษัทอย่างใกล้ชิด โดยจะนำเสนอในรูปตารางสรุปตัวเลขสำคัญทางการเงินรายบริษัท เช่น กำไรสุทธิ กำไรต่อหุ้น (EPS) อัตราเงินปันผล (DIY) มูลค่าตามปัจจัยพื้นฐาน (Target Price) เป็นต้น "

"จุดเด่นของข้อมูลใน " ศูนย์รวมประมาณการกำไรของ บมจ. " นี้คือการนำเสนอค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุดของตัวเลข ต่าง ๆ และแสดงข้อมูลที่นักวิเคราะห์ของแต่ละบริษัทจัดส่งเข้ามา โดยจะมีการปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ทันทีที่ นักวิเคราะห์นั้นส่งข้อมูลเข้ามาในระบบ" กรรมการและเลขาธิการสมาคมฯ กล่าว

ปัจจุบัน ทางสมาคมฯ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำ และเชื่อว่าจะได้รับข้อมูลจากบริษัทหลัก ทรัพย์อื่น ๆ เพิ่มเติม ซึ่งจะทำให้ IAA Consensus สะท้อนความเห็นของนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ต่อหุ้นรายบริษัท ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุน และตลาดทุนโดยรวม ทางสมาคมฯ เปิดกว้างที่จะให้นักลงทุนทั่วไปเข้าถึงผลสำรวจ ประมาณกำไรของนักวิเคราะห์โดยมีต้นทุนต่ำ และสะดวกรวดเร็วอีกด้วย

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสืบค้นข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของบริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด ที่ www.settrade.com หรือสอบถามได้ที่ โทร. 02-009-9999

 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่