SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

PSL - บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)


กรรมการ ตำแหน่ง
นาย ชัยภัทร ศรีวิสารวาจา ประธานคณะกรรมการบริษัท
  กรรมการอิสระ
นาย คาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม กรรมการผู้จัดการ
  กรรมการ
นาย คูชรู คาลี วาเดีย กรรมการ
น.ส. นิชิต้า ชาห์ กรรมการ
นาย กิริต ชาห์ กรรมการ
นาย อิษฎ์ชาญ ชาห์ กรรมการ
นาย กอตัม คูรานา กรรมการ
น.ส. สิรสา สุภาวศิน กรรมการ
นาย กำธร ศิลาอ่อน กรรมการอิสระ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ
น.ส. ภวิดา ปานะนนท์ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
น.ส. เพ็ญศรี สุธีรศานต์ กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่