SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
หน้าแรก > หุ้น > ข้อมูลหุ้นรายตัว > ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก
ข้อมูลหุ้นรายตัว

BRI - บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน)


ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่:
11/03/22
 
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float):
5,517
การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (%Free float):
27.07%

ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่:
11/03/22
ประเภท:
XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด:
6,057
%การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น:
100.00%
รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) 599,999,940 70.37%
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 18,081,950 2.12%
นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล 16,228,600 1.90%
นาย พีระพงศ์ จรูญเอก 10,196,222 1.20%
บริษัท ทุนพีรดา จำกัด 8,710,830 1.02%
นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล โดย บล.เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) 6,924,717 0.81%
สำนักงานประกันสังคม โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 4,578,700 0.54%
นาย นเรศ งามอภิชน 4,000,000 0.47%
นาย วรวุฒิ อัจฉริยศรีพงศ์ 3,928,600 0.46%
นาง สิริกร เตชะนิธิสวัสดิ์ 3,455,000 0.41%
หมายเหตุ
รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่