SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
หน้าแรก > หุ้น > ข้อมูลหุ้นรายตัว > สิทธิประโยชน์ผู้ถือหุ้น
ข้อมูลหุ้นรายตัว

SMPC - บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน)


วันที่
ขึ้นเครื่องหมาย
วันปิด
สมุดทะเบียน
วันกำหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้น
วันที่
จ่ายเงินปันผล
ประเภท เงินปันผล
(ต่อหุ้น)
หน่วย รอบผลประกอบการ เงินปันผลจาก
23/08/22 - 24/08/22 09/09/22 เงินปันผล 0.60 บาท 01/01/22-30/06/22 ปันผลจากกำไรสุทธิ
07/04/22 - 08/04/22 29/04/22 เงินปันผล 0.47 บาท 01/07/21-31/12/21 ปันผลจากกำไรสุทธิ
23/08/21 - 24/08/21 09/09/21 เงินปันผล 0.35 บาท 01/01/21-30/06/21 ปันผลจากกำไรสุทธิ
07/04/21 - 08/04/21 30/04/21 เงินปันผล 0.43 บาท 01/07/20-31/12/20 ปันผลจากกำไรสุทธิ
21/08/20 - 24/08/20 09/09/20 เงินปันผล 0.37 บาท 01/01/20-30/06/20 ปันผลจากกำไรสุทธิ
07/04/20 - 08/04/20 30/04/20 เงินปันผล 0.18 บาท 01/07/19-31/12/19 ปันผลจากกำไรสุทธิ
21/08/19 - 22/08/19 06/09/19 เงินปันผล 0.24 บาท 01/01/19-30/06/19 ปันผลจากกำไรสุทธิ
04/04/19 - 05/04/19 26/04/19 เงินปันผล 0.33 บาท 01/07/18-31/12/18 ปันผลจากกำไรสุทธิ
23/08/18 - 24/08/18 07/09/18 เงินปันผล 0.30 บาท 01/01/18-30/06/18 ปันผลจากกำไรสุทธิ
03/04/18 - 04/04/18 27/04/18 เงินปันผล 0.35 บาท 01/07/17-31/12/17 ปันผลจากกำไรสุทธิ
หมายเหตุ: ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่