SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

AEONTS - บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
18/01/23 12:33 แจ้งเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์และโทรสารของบริษัท
11/01/23 17:09 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 พ.ย. 2565
11/01/23 17:07 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2565 (สอบทานแล้ว)  
11/01/23 17:06 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
14/12/22 17:01 แจ้งวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2566
08/12/22 17:09 แจ้งมติคณะกรรมการครั้งที่ 13/2565 และรายการเกี่ยวโยง
04/10/22 17:18 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
04/10/22 17:17 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 31 ส.ค. 2565
04/10/22 17:17 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว)  
04/10/22 17:15 แจ้งมติกรรมการครั้งที่ 11/2565 เรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
08/09/22 13:00 แจ้งมติคณะกรรมการครั้งที่ 10/2565 และรายการเกี่ยวโยง
29/08/22 17:17 แจ้งแก้ไขชื่อบริษัทย่อย
18/08/22 12:39 แจ้งความคืบหน้าโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน
09/08/22 12:30 แจ้งมติคณะกรรมการ No. 9/2565 เรื่อง อนุมัติโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน (EJIP) และรายการเกี่ยวโยง
05/07/22 17:41 แจ้งมติคณะกรรมการครั้งที่ 8/2565
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่