SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

AS - บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
28/09/20 08:47 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ AS-WB (F53-5) (แก้ไข)
28/09/20 08:25 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ AS-WB (F53-5)
11/09/20 07:00 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 10 กันยายน 2563
26/08/20 07:00 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 25 สิงหาคม 2563
17/08/20 08:58 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปลดเครื่องหมาย C หลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน
14/08/20 17:58 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
14/08/20 17:57 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
14/08/20 17:46 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)  
31/07/20 17:18 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญ
15/07/20 17:06 การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ AS
15/07/20 08:50 แจ้งการจดทะเบียนโดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้และเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิและเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการเพิ่มทุนโดยการจัดสรรแก่บุคคลในวงจำกัด
15/06/20 07:57 หุ้นเพิ่มทุนของ AS เริ่มซื้อขายวันที่ 16 มิถุนายน 2563
29/05/20 07:01 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2563
25/05/20 17:22 สรุปการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation) ของ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
20/05/20 08:46 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ AS-W1 (F53-5)
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่