SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

AS - บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
01/12/22 18:18 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และชื่อกรรมการล่วงหน้า
01/12/22 18:17 กำหนดการใช้สิทธิของ AS-W2
17/11/22 17:41 แจ้งวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2566
11/11/22 17:46 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565
11/11/22 17:43 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2565 เรื่อง การสิ้นสภาพบริษัทย่อย
11/11/22 17:42 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2565 (สอบทานแล้ว)  
11/11/22 17:42 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
07/11/22 18:26 แจ้งการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย
30/09/22 07:24 หุ้นเพิ่มทุนของ AS เริ่มซื้อขายวันที่ 3 ตุลาคม 2565
20/09/22 17:39 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ AS-WB (F53-5)
14/09/22 19:09 ชี้แจงผู้ถือหุ้นใหญ่ลงนามตอบรับข้อเสนอเบื้องต้นเกี่ยวกับการขายหุ้นสามัญ และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญใน บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (แก้ไขข้อมูล)
12/09/22 17:55 แจ้งความคืบหน้าในการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน
19/08/22 17:17 การไม่ปรับสิทธิของ AS-W2
17/08/22 17:17 ชี้แจงผู้ถือหุ้นใหญ่ลงนามตอบรับข้อเสนอเบื้องต้นเกี่ยวกับการขายหุ้นสามัญ และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญใน บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (เพิ่มข้อมูล)
16/08/22 17:25 แจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทร่วมทุน
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่