SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

AS - บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
05/01/23 07:00 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 04 มกราคม 2566
04/01/23 08:43 หุ้นเพิ่มทุนของ AS เริ่มซื้อขายวันที่ 5 มกราคม 2566
04/01/23 07:00 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 03 มกราคม 2566
03/01/23 17:23 แจ้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท (เพิ่มเติมข้อมูลการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (AS-W2) ของ บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน))
27/12/22 07:00 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 26 ธันวาคม 2565
26/12/22 07:00 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 23 ธันวาคม 2565
23/12/22 20:43 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ AS-W2 (F53-5)
23/12/22 07:46 แจ้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท (แก้ไข)
22/12/22 17:20 แจ้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
16/12/22 18:25 แจ้งความคืบหน้าการสิ้นสภาพบริษัทย่อย
01/12/22 18:18 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และชื่อกรรมการล่วงหน้า
01/12/22 18:17 กำหนดการใช้สิทธิของ AS-W2
17/11/22 17:41 แจ้งวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2566
11/11/22 17:46 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565
11/11/22 17:43 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2565 เรื่อง การสิ้นสภาพบริษัทย่อย
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่