SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

BH - บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
03/01/23 12:54 แจ้งการใช้สิทธิการแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ
14/11/22 07:00 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565
11/11/22 07:00 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565
10/11/22 21:09 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
10/11/22 06:37 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565
10/11/22 06:36 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
10/11/22 06:34 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2565 (สอบทานแล้ว)  
01/11/22 06:55 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
23/08/22 07:00 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 22 สิงหาคม 2565
11/08/22 06:46 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565
11/08/22 06:46 แจ้งการประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
11/08/22 06:44 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
11/08/22 06:41 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว)  
18/05/22 07:42 แจ้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
17/05/22 07:00 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2565
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่