SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

CHAYO - บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
03/10/22 08:43 รายงานสรุปการได้มาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565
30/09/22 17:38 การให้สิทธิ์ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เป็นการล่วงหน้า
30/09/22 08:54 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ CHAYO-W2 (F53-5)
06/09/22 17:05 กำหนดการใช้สิทธิของ CHAYO-W2
05/09/22 17:56 แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
11/08/22 17:45 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565
11/08/22 17:44 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
11/08/22 17:42 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว)  
26/07/22 17:02 รายงานความคืบหน้าการจำหน่ายหลักประกันผ่านกรมบังคับคดี (ที่มีสาระสำคัญ)
22/07/22 17:04 การซื้อหุ้นของบริษัทย่อย (บริษัท 555 ช้อปปิ้ง จำกัด)
22/07/22 17:03 การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ประเภทรายการเช่าอสังหาริมทรัพย์อายุไม่เกิน 3 ปี
12/07/22 17:01 รายงานความคืบหน้าการจำหน่ายหลักประกันผ่านกรมบังคับคดี (ที่มีสาระสำคัญ)
06/07/22 08:23 หุ้นเพิ่มทุนของ CHAYO เริ่มซื้อขายวันที่ 7 กรกฎาคม 2565
05/07/22 12:45 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ CHAYO-W2 (F53-5) (แก้ไข)
30/06/22 17:45 รายงานสรุปการได้มาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่