SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

DEMCO - บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
16/01/23 17:26 แจ้งผลการเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และส่งคำถามล่วงหน้า
26/12/22 08:41 แจ้งเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง
28/11/22 13:27 ขอชี้แจงการซื้อขายหุ้น Big Lot และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้น
28/11/22 07:00 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565
25/11/22 14:10 ชี้แจงการซื้อขายหุ้น Big Lot
22/11/22 13:06 แจ้งเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่
22/11/22 07:00 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565
21/11/22 07:00 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565
11/11/22 18:31 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
11/11/22 18:31 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565
11/11/22 18:30 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2565 (สอบทานแล้ว)  
02/11/22 13:09 ชี้แจงเรื่องกังหันลมผลิตไฟฟ้าวะตะแบก วินด์ ล้ม
01/11/22 18:19 แจ้งวันหยุดตามประเพณี ปี 2566
28/09/22 13:14 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และส่งคำถามล่วงหน้า
31/08/22 17:43 แจ้งเปลี่ยนแปลง CFO
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่