SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

NETBAY - บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
16/11/22 17:01 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมรวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า
10/11/22 17:03 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
10/11/22 17:03 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565
10/11/22 17:02 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2565 (สอบทานแล้ว)  
11/08/22 17:05 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว)  
11/08/22 17:05 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
11/08/22 17:05 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565
12/07/22 13:01 รายงานการใช้งินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไป
20/06/22 08:47 บริษัทย่อยลงนามในสัญญาโครงการระหว่างกิจการค้าร่วม เอสบีซี กับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
09/06/22 12:33 แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2565 บนเว็บไซด์ของบริษัทฯ
30/05/22 18:42 ชี้แจงการออกเช็คเงินปันผลฉบับใหม่
12/05/22 17:25 แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2565 - รายการได้มาของหุ้น บริษัท เทคคอนส์บิส จำกัด
12/05/22 17:02 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)  
12/05/22 17:02 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
12/05/22 17:02 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่