SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

PTTGC - บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
23/01/23 21:35 แต่งตั้งกรรมการ และกรรมการเฉพาะเรื่อง
20/12/22 17:11 การลงนามสัญญากู้ยืมเงินระยะสั้นระหว่างกัน ("ICBL") ระหว่างบริษัทฯ กับ ปตท.
19/12/22 18:31 แต่งตั้งกรรมการ และกรรมการเฉพาะเรื่อง
16/12/22 08:50 การซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน)
09/12/22 17:05 แจ้งการปรับโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัท ไทยแท้งค์เทอร์มินัล จำกัด
07/12/22 19:54 แจ้งกรรมการลาออก
07/12/22 17:19 กำหนดวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2566 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
09/11/22 13:21 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565
09/11/22 13:20 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2565 (สอบทานแล้ว)  
09/11/22 13:20 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
01/11/22 19:31 แจ้งกรรมการลาออก
04/10/22 18:26 เหตุการณ์ขัดข้องการเตรียมดำเนินการโครงการคลังสินค้า
30/09/22 18:07 การเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท PT GCM Marketing Solutions Indonesia
26/09/22 17:50 แจ้งกรรมการลาออก
14/09/22 13:11 ขอเชิญผ้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่