SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

SMPC - บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
11/08/22 17:20 สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทรายการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี (เพิ่มเติม)
10/08/22 19:01 สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทรายการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี
10/08/22 19:00 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
10/08/22 18:58 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565
10/08/22 18:56 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
10/08/22 18:54 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว)  
11/05/22 18:16 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
11/05/22 18:15 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
11/05/22 18:13 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)  
31/03/22 21:02 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
28/02/22 17:24 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
14/02/22 21:12 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
14/02/22 21:12 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564
14/02/22 21:11 งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)  
14/02/22 21:10 กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 และ แจ้งการจ่ายเงินปันผล
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่