SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

SPA - บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
06/01/23 07:00 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 05 มกราคม 2566
26/12/22 17:00 การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น กรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
22/12/22 17:07 การเปลี่ยนแปลงโลโก้ (Corporate Logo) ของบริษัท
22/12/22 07:56 การเปลี่ยนแปลงโลโก้ (Corporate Logo) ของบริษัท
09/11/22 17:57 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2565 (สอบทานแล้ว)  
09/11/22 17:57 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
09/11/22 17:57 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565
10/08/22 20:21 รายงานการเข้าให้บริการสปาในโรงแรมและในศูนย์สุขภาพ
10/08/22 19:13 การจัดตั้งบริษัทร่วมทุนของบริษัทย่อย
10/08/22 19:12 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว)  
10/08/22 19:12 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
10/08/22 19:12 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565
17/05/22 06:46 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
17/05/22 06:46 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
17/05/22 06:45 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)  
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่