ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW)
หน้าแรก > หุ้น > ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW)
ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW)
ข้อมูลล่าสุด 02/12/2022 13:43:24
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,643.60 -4.84 -0.29 1,651.19 1,640.45 9,398,945 32,386.07
SET50 988.34 -6.02 -0.61 994.21 985.63 493,718 16,043.01
SET100 2,225.12 -11.41 -0.51 2,236.52 2,219.63 752,883 19,407.98
sSET 1,063.69 +2.95 +0.28 1,064.32 1,060.94 440,441 2,101.32
SETCLMV 998.64 -4.13 -0.41 1,004.70 996.60 319,445 11,061.35
SETHD 1,179.79 -8.13 -0.68 1,188.67 1,177.85 300,754 7,152.18
SETTHSI 1,044.23 -6.22 -0.59 1,050.31 1,041.73 1,217,000 17,333.42
SETWB 1,007.41 -5.83 -0.58 1,012.55 1,003.30 186,944 5,751.38
mai 581.19 +1.38 +0.24 582.87 578.74 624,614 1,329.19
หมายเหตุ: ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ*
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 515 3,768,794
ไม่เปลี่ยนแปลง 620 1,251,011
ลดลง 1,034 4,984,991
สถานะตลาด Intermission
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่