ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW)
หน้าแรก > หุ้น > ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW)
ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW)
ข้อมูลล่าสุด 28/01/2023 03:19:52
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,681.30 +9.96 +0.60 1,683.77 1,670.91 15,605,066 57,808.46
SET50 1,003.12 +5.43 +0.54 1,005.32 996.04 1,161,156 36,003.84
SET100 2,258.37 +13.55 +0.60 2,263.10 2,242.27 1,899,241 44,729.64
sSET 1,106.20 +9.81 +0.89 1,107.76 1,098.19 1,040,381 3,272.31
SETCLMV 1,013.39 +7.69 +0.76 1,016.08 1,004.20 622,265 27,089.21
SETHD 1,206.20 +8.68 +0.72 1,209.97 1,196.25 783,916 15,018.72
SETTHSI 1,067.62 +6.01 +0.57 1,069.82 1,060.10 1,776,229 39,299.52
SETWB 1,035.89 +4.72 +0.46 1,037.73 1,028.99 368,236 8,363.99
mai 602.60 +3.31 +0.55 603.49 599.49 1,825,140 4,750.85
หมายเหตุ: ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ*
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 1,100 8,347,374
ไม่เปลี่ยนแปลง 651 2,494,773
ลดลง 585 5,562,763
สถานะตลาด Closed
ปริมาณซื้อขาย Call DW 10 อันดับ
อันดับ DW ปริมาณ (หุ้น) % ของ DW ทั้งหมด
1. SET5041C2303C  319,082,500 2.86%
2. SET5013C2303C  279,904,500 2.51%
3. SET5013C2303B  193,649,400 1.74%
4. SET5013C2303A  151,472,800 1.36%
5. SET5019C2303B  144,227,700 1.29%
6. HSI28C2302E  132,983,400 1.19%
7. EA13C2305A  130,385,500 1.17%
8. SET5006C2303A  119,743,400 1.07%
9. SET5006C2303B  118,232,000 1.06%
10. JMT19C2306A  102,475,400 0.92%
ปริมาณซื้อขาย Put DW 10 อันดับ
อันดับ DW ปริมาณ (หุ้น) % ของ DW ทั้งหมด
1. SET5041P2303D  1,361,227,700 12.20%
2. SET5013P2303C  769,977,500 6.90%
3. SET5013P2303A  317,935,000 2.85%
4. SET5013P2303B  231,221,600 2.07%
5. SET5019P2303D  87,319,100 0.78%
6. SET5006P2303B  82,466,100 0.74%
7. HSI28P2303E  57,532,000 0.52%
8. SET5019P2303A  55,554,400 0.50%
9. SET5008P2303A  49,882,200 0.45%
10. SET5019P2303C  47,025,400 0.42%
มูลค่าซื้อขาย Call DW 10 อันดับ
อันดับ DW มูลค่า (บาท) % ของ DW ทั้งหมด
1. SET5013C2303C  117,010.14 2.93%
2. HSI28C2302E  95,015.81 2.38%
3. SET5041C2303C  84,004.67 2.10%
4. HSI28C2302D  83,567.81 2.09%
5. HSI28C2303A  66,464.24 1.67%
6. SET5006C2303A  53,649.01 1.34%
7. HSI28C2304D  49,657.15 1.24%
8. SET5013C2303B  47,517.95 1.19%
9. HSI28C2304A  47,143.98 1.18%
10. HSI28C2303B  42,276.50 1.06%
มูลค่าซื้อขาย Put DW 10 อันดับ
อันดับ DW มูลค่า (บาท) % ของ DW ทั้งหมด
1. SET5041P2303D  550,352.66 13.79%
2. SET5013P2303C  408,952.63 10.24%
3. SET5013P2303B  99,364.20 2.49%
4. SET5013P2303A  79,312.57 1.99%
5. SET5006P2303C  39,158.24 0.98%
6. SET5006P2303B  35,769.00 0.90%
7. SET5019P2303D  32,555.72 0.82%
8. HSI28P2303E  31,402.00 0.79%
9. SET5041P2306A  27,980.16 0.70%
10. DELTA19P2305A  19,958.44 0.50%
หมายเหตุ: ข้อมูลการซื้อขายแบบ Auto Matching เท่านั้น
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่