กองทุนรวมอีทีเอฟ
หน้าแรก > หุ้น > กองทุนรวมอีทีเอฟ
กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF)
ข้อมูลล่าสุด 02/12/2022 12:41:24
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,643.60 -4.84 -0.29 1,651.19 1,640.45 8,499,672 31,668.43
SET50 988.34 -6.02 -0.61 994.21 985.63 493,718 16,043.01
SET100 2,225.12 -11.41 -0.51 2,236.52 2,219.63 752,883 19,407.98
sSET 1,063.69 +2.95 +0.28 1,064.32 1,060.94 440,441 2,101.32
SETCLMV 998.64 -4.13 -0.41 1,004.70 996.60 319,445 11,061.35
SETHD 1,179.79 -8.13 -0.68 1,188.67 1,177.85 300,754 7,152.18
SETTHSI 1,044.23 -6.22 -0.59 1,050.31 1,041.73 1,217,000 17,333.42
SETWB 1,007.41 -5.83 -0.58 1,012.55 1,003.30 186,944 5,751.38
mai 581.19 +1.38 +0.24 582.87 578.74 624,614 1,329.19
หมายเหตุ: ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ*
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 509 3,775,493
ไม่เปลี่ยนแปลง 620 1,100,485
ลดลง 1,028 4,229,546
สถานะตลาด Intermission

ราคาทองคำ (Gold Prices)


The requested resource (/StaticPage/capture/goldFutures_goldFixing_th.html) is not available
[Most Recent Charts from www.kitco.com]
Source : Kitco.com
ทองคำ 96.5% รับซื้อ ขายออก
ทองคำแท่ง 29,500.00 29,600.00
ทองรูปพรรณ 28,970.76 30,100.00

กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF)


หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
INAV
1DIV  10.75 10.75 10.73 10.73 -0.03 -0.28 10.72 10.73 1,500 16.10 10.7093
ABFTH  - - - - - - 1,210.00 1,245.00 - - 1,226.2222
BMSCG  11.12 11.12 11.12 11.12 +0.01 +0.09 11.10 11.12 100 1.11 11.1516
BMSCITH  11.33 11.33 11.27 11.30 -0.03 -0.26 11.27 11.30 4,700 53.10 11.2836
BSET100  10.48 10.48 10.43 10.43 -0.07 -0.67 10.41 10.43 41,100 428.98 10.4194
CHINA  6.18 6.19 6.18 6.19 -0.02 -0.32 6.18 6.19 50,700 313.78 6.1986
EBANK  - - - - - - 5.22 5.27 - - 5.2685
ENGY  6.45 6.45 6.45 6.45 +0.05 +0.78 6.45 6.46 46,900 302.50 6.3523
ENY  8.01 8.01 8.01 8.01 +0.01 +0.12 7.96 8.04 500 4.00 8.0367
GLD  2.56 2.58 2.56 2.56 0.00 0.00 2.56 2.57 85,420 219.54 2.5197
TDEX  9.84 9.86 9.78 9.78 -0.07 -0.71 9.78 9.79 126,826 1,243.88 9.7937
UBOT  10.17 10.25 10.17 10.25 +0.10 +0.99 10.17 10.25 900 9.16 10.1376
UHERO  7.30 7.30 7.10 7.10 -0.06 -0.84 7.07 7.10 30,200 214.45 7.2198

ข่าวประชาสัมพันธ์

คลิปวีดีโอ เพื่อเรียนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ETF, ประเภทของ ETF รวมถึงวิธีการเลือกลงทุนใน ETF ให้แก่นักลงทุนและผู้ที่สนใจ

ข้อมูลเพิ่มเติมจาก ETF

ลงทุนในอีทีเอฟ

กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) เป็นการลงทุน ที่ช่วยผู้ลงทุนในการกระจายความเสี่ยง และกระจายการลงทุนไปในสินทรัพย์ ที่หลากหลาย ได้อย่างสะดวก และต้นทุนไม่สูง

เรื่องน่ารู้ของอีทีเอฟ

 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่