กองทุนรวมอีทีเอฟ
หน้าแรก > หุ้น > กองทุนรวมอีทีเอฟ
กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF)
ข้อมูลล่าสุด 17/08/2022 20:05:23
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,639.72 +9.77 +0.60 1,642.17 1,632.26 18,871,827 74,639.67
SET50 991.48 +4.80 +0.49 993.44 985.67 1,560,293 42,879.61
SET100 2,242.60 +12.62 +0.57 2,246.64 2,228.62 2,339,249 52,967.50
sSET 1,055.60 +7.25 +0.69 1,056.07 1,050.26 563,212 3,302.90
SETCLMV 1,026.97 +7.16 +0.70 1,028.66 1,019.82 1,026,265 32,920.16
SETHD 1,182.08 +4.48 +0.38 1,184.91 1,176.21 873,207 14,956.44
SETTHSI 1,034.53 +5.42 +0.53 1,036.67 1,028.31 2,053,935 42,442.55
SETWB 1,006.11 +6.48 +0.65 1,008.21 999.81 532,549 15,404.87
mai 615.37 +6.58 +1.08 616.71 609.64 1,508,348 3,969.06
หมายเหตุ: ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ*
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 1,065 10,561,109
ไม่เปลี่ยนแปลง 635 2,470,035
ลดลง 768 7,279,531
สถานะตลาด Closed

ราคาทองคำ (Gold Prices)


The requested resource (/StaticPage/capture/goldFutures_goldFixing_th.html) is not available
[Most Recent Charts from www.kitco.com]
Source : Kitco.com
ทองคำ 96.5% รับซื้อ ขายออก
ทองคำแท่ง 29,750.00 29,850.00
ทองรูปพรรณ 29,213.32 30,350.00

กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF)


หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
INAV
1DIV  10.55 10.59 10.55 10.59 +0.05 +0.47 10.56 10.59 9,510 100.58 10.6030
ABFTH  - - - - - - 1,212.00 1,247.00 - - 1,236.7817
BMSCG  10.85 10.90 10.85 10.87 +0.08 +0.74 10.87 10.91 25,300 274.79 10.9155
BMSCITH  11.06 11.11 11.06 11.11 +0.06 +0.54 11.08 11.11 601,047 6,657.48 11.1128
BSET100  10.37 10.45 10.33 10.45 +0.08 +0.77 10.38 10.45 1,475,400 15,313.15 10.4163
CHINA  7.05 7.09 7.05 7.06 +0.01 +0.14 7.06 7.09 46,000 324.96 6.9974
EBANK  5.15 5.22 5.15 5.22 +0.07 +1.36 5.16 5.22 4,902 25.47 5.2247
ENGY  6.31 6.34 6.31 6.34 +0.03 +0.48 6.33 6.35 194,901 1,233.82 6.3574
ENY  7.88 7.88 7.88 7.88 +0.04 +0.51 7.85 7.95 100 0.79 7.9068
GLD  2.55 2.57 2.55 2.57 +0.01 +0.39 2.56 2.57 62,877 161.03 2.6231
TDEX  9.70 9.75 9.67 9.72 +0.02 +0.21 9.72 9.75 1,489,086 14,472.22 9.7535
UBOT  10.82 10.84 10.82 10.84 +0.04 +0.37 10.70 10.86 900 9.75 11.1762
UHERO  8.75 8.75 8.71 8.74 -0.01 -0.11 8.72 8.75 3,201 27.93 8.8372

ข่าวประชาสัมพันธ์

คลิปวีดีโอ เพื่อเรียนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ETF, ประเภทของ ETF รวมถึงวิธีการเลือกลงทุนใน ETF ให้แก่นักลงทุนและผู้ที่สนใจ

ข้อมูลเพิ่มเติมจาก ETF

ลงทุนในอีทีเอฟ

กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) เป็นการลงทุน ที่ช่วยผู้ลงทุนในการกระจายความเสี่ยง และกระจายการลงทุนไปในสินทรัพย์ ที่หลากหลาย ได้อย่างสะดวก และต้นทุนไม่สูง

เรื่องน่ารู้ของอีทีเอฟ

 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่