สรุปการซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
หน้าแรก > หุ้น > สรุปซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
สรุปมูลค่าการซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  22 พ.ย. 65 23 พ.ย. 65 24 พ.ย. 65 25 พ.ย. 65 28 พ.ย. 65 17:09:00
ดัชนี SET 1,615.33
(-0.22%)
1,624.40
(+0.56%)
1,624.96
(+0.03%)
1,620.84
(-0.25%)
1,616.91
(-0.24%)
ดัชนี SET50 981.97
(-0.28%)
987.84
(+0.60%)
988.13
(+0.03%)
983.27
(-0.49%)
979.53
(-0.38%)
ดัชนี SET100 2,206.05
(-0.30%)
2,219.39
(+0.60%)
2,220.33
(+0.04%)
2,209.66
(-0.48%)
2,202.13
(-0.34%)
ดัชนี sSET 1,040.83
(-0.54%)
1,043.13
(+0.22%)
1,042.85
(-0.03%)
1,046.63
(+0.36%)
1,048.28
(+0.16%)
ดัชนี SETCLMV 989.04
(-0.58%)
994.47
(+0.55%)
994.76
(+0.03%)
989.65
(-0.51%)
989.09
(-0.06%)
ดัชนี SETHD 1,175.70
(-0.19%)
1,185.64
(+0.85%)
1,184.66
(-0.08%)
1,178.06
(-0.56%)
1,175.43
(-0.22%)
ดัชนี SETTHSI 1,036.31
(-0.03%)
1,041.80
(+0.53%)
1,042.28
(+0.05%)
1,036.66
(-0.54%)
1,033.84
(-0.27%)
ดัชนี SETWB 1,006.43
(-0.15%)
1,005.70
(-0.07%)
1,002.21
(-0.35%)
996.50
(-0.57%)
994.07
(-0.24%)
ดัชนี mai 586.31
(-1.53%)
589.86
(+0.61%)
580.47
(-1.59%)
582.43
(+0.34%)
575.18
(-1.24%)
ปริมาณการซื้อขาย ('000 หุ้น)
SET* 18,096,548.45 15,649,603.56 13,450,438.05 11,010,155.94 13,000,553.55
mai* 942,875.87 1,154,280.31 6,443,870.15 2,859,119.94 1,847,116.07
มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)
SET 57,230.45 64,615.03 45,931.18 36,767.60 38,679.18
mai 5,377.97 4,165.78 5,220.78 3,110.39 2,927.35
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)
SET 19,675,637.83 19,787,489.25 19,793,647.30 19,744,576.83 -
mai 523,683.01 527,031.76 518,418.36 520,252.63 -
P/E (เท่า)
SET 17.51 17.61 17.62 17.57 -
mai 55.24 55.58 54.70 54.88 -
P/BV (เท่า)
SET 1.59 1.60 1.60 1.60 -
mai 3.01 3.01 2.97 2.98 -
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (%)
SET 2.61 2.60 2.59 2.60 -
mai 1.16 1.16 1.18 1.17 -

หมายเหตุ:* ไม่รวมหุ้นกู้และหุ้นกู้แปลงสภาพ

 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่