สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
หน้าแรก > หุ้น > สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 17 ส.ค. 65
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 7,244.12 9.71 5,905.09 7.91 1,339.03 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 6,352.72 8.51 7,481.42 10.02 -1,128.70 -
นักลงทุนต่างประเทศ 36,855.92 49.38 31,154.77 41.74 5,701.15 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 24,186.91 32.40 30,098.38 40.32 -5,911.47 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 17 ส.ค. 65
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 70,153.81 8.65 78,640.59 9.70 -8,486.78 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 70,400.21 8.68 75,081.68 9.26 -4,681.48 -
นักลงทุนต่างประเทศ 399,138.68 49.22 364,102.11 44.90 35,036.57 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 271,198.55 33.44 293,066.85 36.14 -21,868.30 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 65 - 17 ส.ค. 65
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 856,184.02 7.50 963,483.16 8.44 -107,299.13 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 981,912.28 8.60 985,571.07 8.63 -3,658.79 -
นักลงทุนต่างประเทศ 5,459,246.93 47.80 5,306,859.57 46.47 152,387.37 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 4,122,960.34 36.10 4,164,389.77 36.46 -41,429.44 -
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่