สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
หน้าแรก > หุ้น > สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 28 พ.ย. 65
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 1,736.75 4.49 2,322.40 6.00 -585.65 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 3,249.30 8.40 3,252.87 8.41 -3.57 -
นักลงทุนต่างประเทศ 19,805.37 51.21 19,138.89 49.48 666.48 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 13,887.13 35.90 13,964.39 36.10 -77.26 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 28 พ.ย. 65
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 84,599.56 7.12 101,141.85 8.51 -16,542.29 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 97,147.09 8.17 98,905.10 8.32 -1,758.01 -
นักลงทุนต่างประเทศ 616,163.42 51.84 592,727.79 49.87 23,435.63 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 390,585.86 32.86 395,721.20 33.30 -5,135.34 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 65 - 28 พ.ย. 65
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 1,189,542.38 7.45 1,346,236.95 8.44 -156,694.57 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 1,381,813.06 8.66 1,383,437.97 8.67 -1,624.92 -
นักลงทุนต่างประเทศ 7,718,716.40 48.37 7,536,396.08 47.23 182,320.32 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 5,666,320.71 35.51 5,690,321.55 35.66 -24,000.84 -
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่