สรุปภาพรวมตลาด
หน้าแรก > หุ้น > สรุปภาวะตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด -
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,616.91 - - - - - -
SET50 979.53 - - - - - -
SET100 2,202.13 - - - - - -
sSET 1,048.28 - - - - - -
SETCLMV 989.09 - - - - - -
SETHD 1,175.43 - - - - - -
SETTHSI 1,033.84 - - - - - -
SETWB 994.07 - - - - - -
mai 575.18 - - - - - -
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น - -
ไม่เปลี่ยนแปลง - -
ลดลง - -
สถานะตลาด
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
AGRO 438.17 - - - -
 AGRI 223.31 - - - -
 FOOD 12,476.06 - - - -
CONSUMP 61.80 - - - -
 FASHION 656.24 - - - -
 HOME 24.37 - - - -
 PERSON 108.48 - - - -
FINCIAL 156.61 - - - -
 BANK 380.01 - - - -
 FIN 4,485.28 - - - -
 INSUR 12,792.42 - - - -
INDUS 114.32 - - - -
 AUTO 557.98 - - - -
 IMM 39.45 - - - -
 PAPER 4,669.80 - - - -
 PETRO 1,005.51 - - - -
 PKG 5,380.37 - - - -
 STEEL 35.68 - - - -
PROPCON 113.54 - - - -
 CONMAT 9,167.90 - - - -
 PROP 261.05 - - - -
 PF&REIT 149.43 - - - -
 CONS 67.99 - - - -
RESOURC 218.08 - - - -
 ENERG 24,873.84 - - - -
 MINE 4.78 - - - -
SERVICE 498.62 - - - -
 COMM 36,595.04 - - - -
 HELTH 7,263.25 - - - -
 MEDIA 46.30 - - - -
 PROF 272.70 - - - -
 TOURISM 623.98 - - - -
 TRANS 367.05 - - - -
TECH 251.09 - - - -
 ETRON 8,634.62 - - - -
 ICT 159.67 - - - -
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่