สรุปภาพรวมตลาด
หน้าแรก > หุ้น > สรุปภาวะตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 28/01/2023 03:19:52
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,681.30 +9.96 +0.60 1,683.77 1,670.91 15,605,066 57,808.46
SET50 1,003.12 +5.43 +0.54 1,005.32 996.04 1,161,156 36,003.84
SET100 2,258.37 +13.55 +0.60 2,263.10 2,242.27 1,899,241 44,729.64
sSET 1,106.20 +9.81 +0.89 1,107.76 1,098.19 1,040,381 3,272.31
SETCLMV 1,013.39 +7.69 +0.76 1,016.08 1,004.20 622,265 27,089.21
SETHD 1,206.20 +8.68 +0.72 1,209.97 1,196.25 783,916 15,018.72
SETTHSI 1,067.62 +6.01 +0.57 1,069.82 1,060.10 1,776,229 39,299.52
SETWB 1,035.89 +4.72 +0.46 1,037.73 1,028.99 368,236 8,363.99
mai 602.60 +3.31 +0.55 603.49 599.49 1,825,140 4,750.85
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 1,100 8,347,374
ไม่เปลี่ยนแปลง 651 2,494,773
ลดลง 585 5,562,763
สถานะตลาด Closed
ข้อมูล ณ วันที่ 27/01/2023
ค่าสถิติสำคัญและผลการดำเนินงาน
SET mai
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด. (พันล้านบาท) 20,600.34 569.84
อันตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย(YTD)(%) 12.67 4.84
P/E (เท่า) 18.29 56.39
P/BV (เท่า) 1.66 3.12
อัตราเงินปันผลตอบแทน(%) 2.43 1.07
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

mai

Go
Go
Go

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AU  11.80 12.10 11.70 12.10 +0.40 +3.42 12.00 12.10 3,512,690 42,101.76
JCKH <C> 0.13 0.14 0.13 0.13 0.00 0.00 0.13 0.14 8,079,600 1,053.02
KASET  1.60 1.64 1.60 1.63 +0.03 +1.88 1.62 1.63 479,714 777.97
MUD  2.52 2.54 2.52 2.52 +0.02 +0.80 2.50 2.52 27,510 69.46
TACC  6.35 6.40 6.35 6.40 +0.10 +1.59 6.35 6.40 651,172 4,145.11
TMILL  3.94 3.96 3.88 3.94 0.00 0.00 3.92 3.94 68,800 268.67
XO  13.50 13.60 13.40 13.60 +0.10 +0.74 13.50 13.60 245,165 3,315.36

สินค้าอุปโภคบริโภค (CONSUMP)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ALPHAX  1.26 1.27 1.25 1.27 +0.01 +0.79 1.26 1.27 1,030,401 1,299.85
BGT  1.38 1.43 1.37 1.40 +0.04 +2.94 1.39 1.40 4,627,977 6,478.03
DOD  4.90 4.96 4.90 4.94 +0.04 +0.82 4.94 4.96 404,601 1,995.56
ECF  1.73 1.75 1.73 1.75 +0.02 +1.16 1.74 1.75 693,501 1,206.82
EFORL <C> 0.35 0.35 0.34 0.34 -0.01 -2.86 0.34 0.35 716,720 246.98
HPT  0.97 1.01 0.97 0.99 +0.02 +2.06 0.98 0.99 32,865,512 32,475.80
IP  14.50 14.90 14.50 14.80 +0.30 +2.07 14.80 14.90 312,485 4,601.06
JSP  3.72 3.78 3.70 3.74 +0.04 +1.08 3.72 3.78 518,884 1,941.77
JUBILE  27.75 28.00 27.75 28.00 0.00 0.00 27.75 28.00 54,646 1,519.00
MOONG  2.44 2.48 2.44 2.48 +0.02 +0.81 2.46 2.48 256,401 631.89
NPK  - - - - - - 15.00 15.60 - -
SMD  9.00 9.05 8.95 9.00 +0.05 +0.56 8.95 9.00 678,981 6,113.67
TM  2.70 2.72 2.68 2.70 0.00 0.00 2.68 2.70 186,338 501.32
WARRIX  9.40 10.00 9.40 9.85 +0.55 +5.91 9.85 9.90 23,045,485 225,762.31
WINMED  4.54 4.54 4.46 4.48 0.00 0.00 4.48 4.50 78,381 352.53

ธุรกิจการเงิน (FINCIAL)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ACAP <C, NP> 0.70 0.70 0.69 0.70 0.00 0.00 0.69 0.70 306,700 214.68
AF  1.17 1.21 1.17 1.19 +0.02 +1.71 1.19 1.21 538,719 643.55
AIRA  2.00 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 2.02 22,000 44.00
ASN  3.60 4.00 3.30 3.50 +0.32 +10.06 3.48 3.50 2,848,351 10,532.00
BROOK  0.49 0.51 0.49 0.49 0.00 0.00 0.49 0.50 11,203,042 5,578.86
GCAP  1.42 1.43 1.39 1.42 +0.02 +1.43 1.41 1.42 7,038,360 9,966.60
KCC  8.00 8.10 7.65 7.65 -0.20 -2.55 7.65 7.70 14,241,252 111,212.73
LIT  1.82 1.84 1.82 1.82 -0.01 -0.55 1.82 1.83 103,911 189.53
MITSIB  1.29 1.35 1.28 1.30 +0.02 +1.56 1.30 1.31 4,343,100 5,738.67
SGF  0.80 0.80 0.78 0.79 0.00 0.00 0.78 0.79 260,500 204.10
TQR  11.70 11.80 11.70 11.70 0.00 0.00 11.70 11.80 49,901 587.27

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ADB  1.22 1.23 1.20 1.22 0.00 0.00 1.22 1.23 321,256 391.43
BM  4.96 5.05 4.88 4.98 +0.04 +0.81 4.96 4.98 5,921,502 29,420.97
CHO  0.35 0.36 0.34 0.35 +0.01 +2.94 0.35 0.36 9,206,037 3,220.93
CHOW  3.28 3.30 3.26 3.30 +0.06 +1.85 3.28 3.30 121,111 397.41
CIG <C> 0.50 0.50 0.49 0.50 0.00 0.00 0.49 0.50 2,544,900 1,272.44
COLOR  1.66 1.75 1.66 1.68 +0.03 +1.82 1.68 1.69 1,454,200 2,492.78
CPR  6.20 6.95 6.20 6.60 +0.40 +6.45 6.55 6.65 4,437,731 29,702.35
FPI  3.08 3.14 3.08 3.14 +0.06 +1.95 3.12 3.14 1,231,297 3,842.94
GTB  0.75 0.76 0.72 0.76 +0.01 +1.33 0.74 0.76 303,881 222.34
KCM  0.68 0.69 0.68 0.69 0.00 0.00 0.68 0.69 225,200 155.17
KJL  16.00 16.50 16.00 16.30 +0.40 +2.52 16.30 16.40 1,057,192 17,224.54
KUMWEL  2.30 2.32 2.28 2.30 0.00 0.00 2.30 2.32 135,000 309.93
KWM  2.56 2.56 2.48 2.52 +0.02 +0.80 2.52 2.54 3,094,810 7,804.59
MBAX  5.40 5.60 5.40 5.55 +0.15 +2.78 5.50 5.55 224,521 1,240.07
MGT  3.72 3.80 3.70 3.76 +0.06 +1.62 3.76 3.78 411,602 1,549.40
MTW  5.20 5.25 5.05 5.15 -0.05 -0.96 5.15 5.20 5,490,421 28,175.33
NDR  2.12 2.18 2.12 2.12 -0.02 -0.93 2.10 2.12 175,800 374.35
PACO  2.68 2.72 2.68 2.72 +0.04 +1.49 2.70 2.72 770,801 2,080.61
PDG  3.46 3.48 3.46 3.48 +0.02 +0.58 3.46 3.48 51,254 178.25
PIMO  2.70 2.78 2.68 2.76 +0.08 +2.99 2.74 2.76 2,741,060 7,488.72
PJW  4.44 4.50 4.44 4.46 +0.04 +0.90 4.44 4.46 784,749 3,501.57
PPM <NP> 2.20 2.20 2.18 2.20 0.00 0.00 2.18 2.20 45,100 99.06
PRAPAT  2.08 2.20 2.08 2.16 +0.06 +2.86 2.16 2.18 3,580,348 7,659.02
RWI  0.91 0.93 0.91 0.91 0.00 0.00 0.91 0.92 141,800 130.16
SAF  2.28 2.50 2.26 2.36 +0.10 +4.42 2.36 2.38 31,286,546 75,394.73
SALEE  1.19 1.20 1.17 1.19 +0.01 +0.85 1.18 1.19 2,046,900 2,424.62
SANKO  1.33 1.36 1.33 1.34 0.00 0.00 1.33 1.34 326,700 437.30
SELIC  3.04 3.08 3.02 3.06 +0.02 +0.66 3.04 3.06 749,856 2,284.19
SFT  4.86 4.92 4.86 4.88 -0.04 -0.81 4.86 4.88 42,701 207.79
STP  14.10 14.30 14.00 14.20 +0.10 +0.71 14.10 14.20 183,200 2,585.17
SWC  6.40 6.55 6.40 6.50 +0.10 +1.56 6.40 6.50 310,300 2,016.80
TMC  4.54 4.56 4.22 4.26 -0.14 -3.18 4.26 4.28 62,592,970 273,927.35
TMI  1.76 1.78 1.73 1.73 -0.01 -0.57 1.73 1.74 4,215,001 7,359.48
TMW  37.25 37.25 37.25 37.25 0.00 0.00 37.00 37.50 1,200 44.70
TPLAS  2.86 2.88 2.84 2.86 +0.02 +0.70 2.86 2.88 98,500 281.54
TRV  4.04 4.08 3.96 4.08 +0.04 +0.99 4.04 4.08 132,200 533.51
UBIS  3.68 3.96 3.66 3.84 +0.16 +4.35 3.82 3.84 1,880,370 7,243.12
UEC  1.55 1.58 1.55 1.58 +0.02 +1.28 1.55 1.58 392,400 617.17
UKEM  1.60 1.63 1.58 1.58 -0.01 -0.63 1.58 1.59 8,702,559 13,912.48
UREKA  1.07 1.08 1.05 1.07 0.00 0.00 1.06 1.07 8,645,831 9,187.14
YUASA  14.10 14.40 14.10 14.30 +0.20 +1.42 14.20 14.30 24,801 354.09
ZIGA  3.66 3.76 3.64 3.74 +0.08 +2.19 3.72 3.74 2,485,572 9,188.56

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
24CS  3.08 3.24 3.04 3.24 +0.20 +6.58 3.22 3.24 5,707,797 18,079.97
A5  3.88 4.14 3.74 4.12 +0.24 +6.19 4.10 4.12 15,768,491 63,715.61
ALL  0.24 0.24 0.23 0.23 0.00 0.00 0.23 0.24 2,891,500 688.32
ARIN  5.60 5.75 5.50 5.65 +0.10 +1.80 5.60 5.65 980,600 5,485.22
ARROW  7.60 7.65 7.60 7.60 0.00 0.00 7.60 7.65 5,501 41.87
BC  1.43 1.43 1.39 1.42 0.00 0.00 1.41 1.42 83,501 117.55
BLESS  1.00 1.00 0.98 1.00 0.00 0.00 0.99 1.00 478,821 474.33
BSM  0.34 0.35 0.34 0.34 0.00 0.00 0.34 0.35 543,300 187.39
BTW  0.66 0.66 0.63 0.66 +0.01 +1.54 0.65 0.66 655,200 424.03
CAZ  4.54 4.64 4.54 4.58 +0.06 +1.33 4.58 4.60 708,198 3,252.33
CHEWA  0.74 0.75 0.72 0.74 -0.01 -1.33 0.73 0.74 2,486,124 1,832.31
CPANEL  11.40 11.50 11.30 11.50 +0.20 +1.77 11.40 11.50 271,591 3,097.48
CRD  0.83 0.83 0.81 0.82 -0.01 -1.20 0.82 0.83 117,700 96.65
DHOUSE  0.74 0.74 0.72 0.74 0.00 0.00 0.73 0.74 140,703 102.07
DIMET  0.49 0.50 0.48 0.49 0.00 0.00 0.49 0.50 3,915,101 1,916.21
DPAINT  9.85 10.20 9.75 10.00 +0.25 +2.56 10.00 10.10 1,079,780 10,792.97
FLOYD  1.46 1.47 1.45 1.46 +0.03 +2.10 1.45 1.46 86,400 126.22
HYDRO <C> 0.90 0.92 0.88 0.92 +0.02 +2.22 0.90 0.92 52,103 46.64
IND  1.67 1.72 1.67 1.71 +0.03 +1.79 1.71 1.72 915,099 1,562.36
JAK  1.48 1.49 1.48 1.48 -0.01 -0.67 1.47 1.48 85,700 127.01
K  1.46 1.51 1.46 1.48 +0.02 +1.37 1.48 1.49 1,215,216 1,808.03
KUN  2.36 2.38 2.34 2.38 +0.02 +0.85 2.34 2.38 500,338 1,172.06
META  0.32 0.33 0.31 0.32 +0.01 +3.23 0.32 0.33 9,180,301 2,932.59
PPS  0.60 0.66 0.60 0.65 +0.05 +8.33 0.64 0.65 24,759,206 15,883.18
PRI  29.75 30.00 28.25 28.50 -0.25 -0.87 28.50 28.75 2,275,944 66,331.72
PROS  1.97 1.99 1.97 1.97 0.00 0.00 1.97 1.98 236,401 466.63
PROUD  1.76 1.78 1.75 1.78 +0.03 +1.71 1.75 1.78 217,700 383.33
PSG  1.25 1.27 1.23 1.25 0.00 0.00 1.24 1.25 23,763,385 29,685.86
SENAJ  1.20 1.20 1.18 1.19 0.00 0.00 1.18 1.19 1,695,100 2,007.32
SK  0.98 0.98 0.97 0.97 -0.01 -1.02 0.97 0.98 196,200 190.75
SMART  0.79 0.80 0.77 0.78 -0.01 -1.27 0.77 0.78 3,558,325 2,785.67
SSS <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
STC  0.79 0.80 0.78 0.78 -0.01 -1.27 0.78 0.80 343,000 270.37
TAPAC <SP> - - - - - - - - - -
THANA  2.72 2.78 2.70 2.74 +0.02 +0.74 2.74 2.76 732,800 2,009.34
TIGER  1.82 1.86 1.82 1.85 +0.02 +1.09 1.84 1.85 38,701 71.28
TITLE  1.61 1.63 1.61 1.62 0.00 0.00 1.62 1.63 145,800 235.43
YONG  2.20 2.32 2.20 2.32 +0.12 +5.45 2.30 2.32 10,303,413 23,576.96

ทรัพยากร (RESOURC)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ABM  1.91 1.93 1.90 1.91 +0.01 +0.53 1.91 1.92 783,289 1,500.52
PSTC  1.70 1.71 1.69 1.69 -0.01 -0.59 1.69 1.70 507,300 861.50
PTC  2.82 3.00 2.82 2.98 +0.16 +5.67 2.98 3.00 5,290,077 15,539.22
SAAM  7.00 7.25 7.00 7.10 +0.10 +1.43 7.10 7.15 1,924,348 13,736.93
SEAOIL  4.06 4.08 4.04 4.08 +0.06 +1.49 4.06 4.08 437,301 1,773.13
SR  1.44 1.50 1.43 1.50 +0.04 +2.74 1.49 1.50 37,400 55.29
STOWER <C> 0.03 0.04 0.03 0.04 0.00 0.00 0.03 0.04 6,476,900 220.81
TAKUNI  3.12 3.18 3.12 3.14 +0.02 +0.64 3.14 3.16 4,708,201 14,803.84
TPCH  7.65 7.75 7.55 7.75 +0.15 +1.97 7.70 7.75 480,404 3,681.45
TRT  2.90 2.92 2.86 2.92 +0.04 +1.39 2.90 2.92 64,971 188.03
UMS <C> 1.71 1.74 1.69 1.70 -0.01 -0.58 1.70 1.71 41,700 70.86
UPA  0.23 0.25 0.23 0.24 +0.01 +4.35 0.23 0.24 68,074,176 16,289.99

บริการ (SERVICE)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ADD  9.80 10.20 9.80 9.85 +0.10 +1.03 9.85 9.90 8,767,306 88,119.91
AKP  2.40 2.58 2.40 2.50 +0.08 +3.31 2.50 2.52 20,029,913 49,812.72
AMA  5.70 5.75 5.65 5.65 0.00 0.00 5.65 5.70 172,840 983.38
AMARC  3.00 3.08 3.00 3.02 +0.04 +1.34 3.02 3.04 8,321,155 25,274.93
ARIP  1.21 1.21 1.18 1.20 0.00 0.00 1.19 1.20 2,892,700 3,465.08
ATP30  1.52 1.52 1.48 1.49 -0.02 -1.32 1.49 1.50 1,974,075 2,959.17
AUCT  8.80 9.00 8.80 9.00 +0.15 +1.69 8.95 9.00 312,517 2,788.11
BIS  8.05 8.20 8.05 8.20 +0.10 +1.23 8.15 8.20 129,700 1,055.24
BOL  11.10 11.50 11.10 11.40 +0.10 +0.88 11.40 11.50 734,113 8,330.76
CEYE  4.86 4.90 4.84 4.90 +0.04 +0.82 4.88 4.90 697,100 3,402.36
CHIC  0.79 0.81 0.79 0.80 +0.01 +1.27 0.80 0.81 2,821,018 2,256.79
CMO  6.40 6.55 5.70 5.95 -0.65 -9.85 5.95 6.00 10,536,242 63,561.06
D  6.25 6.45 6.20 6.40 +0.15 +2.40 6.35 6.40 1,358,469 8,605.08
DV8 <C> 0.43 0.45 0.43 0.45 -0.01 -2.17 0.44 0.45 347,300 151.94
ETE  1.19 1.21 1.19 1.20 +0.01 +0.84 1.19 1.20 46,310 55.51
FSMART  16.70 17.00 16.50 16.80 0.00 0.00 16.80 16.90 8,450,008 141,414.78
FVC  1.33 1.33 1.27 1.28 -0.04 -3.03 1.27 1.28 3,954,809 5,134.61
GLORY  3.22 3.36 3.22 3.26 +0.02 +0.62 3.26 3.28 358,305 1,173.17
GSC  2.40 2.54 2.36 2.42 +0.06 +2.54 2.42 2.44 4,304,500 10,460.34
HARN  2.24 2.26 2.24 2.24 0.00 0.00 2.24 2.26 58,900 132.15
HEMP  3.82 3.88 3.80 3.88 +0.04 +1.04 3.84 3.88 11,000 42.05
HL  23.60 24.10 23.60 24.00 +0.40 +1.69 23.90 24.00 249,601 5,956.04
IMH  14.10 14.30 14.10 14.10 0.00 0.00 14.10 14.20 358,152 5,079.04
KGEN  1.84 1.88 1.84 1.86 +0.03 +1.64 1.86 1.87 2,002,111 3,727.54
KK  2.50 2.58 2.50 2.52 -0.04 -1.56 2.52 2.54 183,300 469.06
KLINIQ  34.25 35.00 34.25 34.75 +0.50 +1.46 34.75 35.00 1,124,901 39,053.76
KOOL  0.56 0.57 0.55 0.55 -0.01 -1.79 0.55 0.56 4,181,500 2,322.10
KTMS  4.10 4.12 4.06 4.10 +0.02 +0.49 4.08 4.10 829,910 3,400.23
LDC  1.16 1.18 1.16 1.17 +0.02 +1.74 1.16 1.17 1,750,343 2,042.76
LEO  12.70 12.90 12.60 12.90 +0.30 +2.38 12.80 12.90 567,923 7,238.18
MASTER  69.00 72.25 68.25 72.25 +3.75 +5.47 72.25 72.50 23,540,928 1,650,753.18
MORE  0.39 0.39 0.38 0.38 0.00 0.00 0.38 0.39 959,061,098 364,449.63
MVP  3.08 3.30 3.06 3.16 +0.12 +3.95 3.14 3.16 5,495,712 17,488.88
NCL  2.84 2.92 2.82 2.88 +0.08 +2.86 2.88 2.90 7,820,000 22,528.69
NEWS <C> 0.04 0.04 0.03 0.03 -0.01 -25.00 0.03 0.04 31,233,764 1,069.60
NINE  7.00 7.00 7.00 7.00 0.00 0.00 6.85 7.00 10,000 70.00
OTO  18.40 18.60 18.40 18.60 +0.10 +0.54 18.50 18.60 1,628,102 30,160.28
PHOL  3.04 3.08 3.04 3.04 0.00 0.00 3.04 3.06 59,400 181.33
PICO  5.30 5.40 5.25 5.40 +0.05 +0.93 5.30 5.40 14,101 75.11
QLT  6.00 6.25 5.95 6.25 +0.25 +4.17 6.00 6.25 142,201 849.35
RP  2.32 2.36 2.32 2.36 0.00 0.00 2.34 2.36 65,625 153.28
SE  1.28 1.30 1.28 1.29 +0.01 +0.78 1.29 1.30 707,531 912.59
SLM <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
SONIC  2.84 2.98 2.84 2.98 +0.14 +4.93 2.96 2.98 3,356,875 9,877.54
SPA  12.10 12.10 12.00 12.00 0.00 0.00 12.00 12.10 962,800 11,607.92
THMUI  1.00 1.00 0.98 0.99 0.00 0.00 0.99 1.00 99,600 98.42
TNDT  0.56 0.56 0.52 0.53 -0.02 -3.64 0.52 0.53 15,141,692 8,094.69
TNH  36.75 36.75 36.75 36.75 0.00 0.00 36.50 37.00 5,500 202.12
TNP  4.00 4.06 4.00 4.02 +0.02 +0.50 4.02 4.04 536,132 2,154.60
TSF <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
TVDH  0.80 0.80 0.78 0.80 0.00 0.00 0.79 0.80 6,178,443 4,851.56
TVT  0.73 0.74 0.72 0.73 0.00 0.00 0.73 0.74 29,900 21.92
UBA  2.00 2.08 1.98 1.99 0.00 0.00 1.99 2.00 15,837,171 32,164.68
VL  1.56 1.59 1.56 1.59 +0.03 +1.92 1.58 1.59 2,758,490 4,350.66
WINNER  2.52 2.54 2.50 2.54 +0.02 +0.79 2.52 2.54 307,757 774.99
YGG  8.70 8.80 8.60 8.75 +0.15 +1.74 8.70 8.75 2,212,808 19,248.52

เทคโนโลยี (TECH)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
APP  3.16 3.20 3.16 3.20 +0.04 +1.27 3.18 3.20 164,258 520.75
BBIK  133.50 134.00 130.50 133.00 +0.50 +0.38 132.50 133.00 232,362 30,700.70
BE8  65.25 65.75 63.25 64.00 -0.50 -0.78 64.00 64.25 3,986,370 257,005.82
COMAN  6.95 7.00 6.65 6.90 0.00 0.00 6.75 6.90 710,900 4,933.38
DITTO  59.50 59.50 57.00 58.50 -1.00 -1.68 58.50 58.75 2,248,810 130,282.03
ICN  3.92 3.94 3.92 3.92 0.00 0.00 3.92 3.94 374,506 1,468.44
IIG  39.50 39.50 38.50 38.75 0.00 0.00 38.50 38.75 600,090 23,367.27
IRCP  1.13 1.15 1.11 1.12 0.00 0.00 1.12 1.13 8,087,815 9,137.04
ITNS  4.54 4.62 4.46 4.54 -0.04 -0.87 4.52 4.54 3,893,300 17,668.34
NETBAY  28.00 28.50 27.75 28.25 +0.25 +0.89 28.25 28.50 1,147,176 32,370.23
PLANET  1.53 1.54 1.52 1.54 +0.01 +0.65 1.53 1.54 99,100 151.35
PROEN  6.00 6.35 6.00 6.05 +0.10 +1.68 6.00 6.05 11,810,368 72,617.25
SECURE  16.20 16.40 16.10 16.30 +0.30 +1.88 16.30 16.40 88,901 1,447.62
SICT  8.55 9.00 8.45 8.90 +0.35 +4.09 8.85 8.90 8,936,526 79,223.92
SIMAT  2.28 2.28 2.24 2.24 -0.04 -1.75 2.24 2.28 521,614 1,179.32
SPVI  5.55 5.65 5.55 5.65 +0.10 +1.80 5.60 5.65 455,716 2,544.96
TPS  3.38 3.42 3.36 3.38 0.00 0.00 3.36 3.38 780,600 2,640.36
VCOM  5.30 5.40 5.30 5.30 0.00 0.00 5.30 5.40 50,944 271.68
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่