สรุปภาพรวมตลาด
หน้าแรก > หุ้น > สรุปภาวะตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 04/10/2022 03:19:45
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,558.05 -31.46 -1.98 1,592.72 1,556.73 20,782,207 82,448.96
SET50 937.55 -16.89 -1.77 956.98 936.10 1,724,046 54,203.45
SET100 2,110.51 -40.49 -1.88 2,156.20 2,107.38 2,517,163 63,081.29
sSET 1,015.49 -20.53 -1.98 1,036.23 1,013.85 864,976 3,469.54
SETCLMV 945.05 -16.23 -1.69 964.05 942.99 985,113 36,667.65
SETHD 1,118.57 -15.57 -1.37 1,136.49 1,116.71 913,546 21,134.03
SETTHSI 979.51 -19.33 -1.94 1,000.74 977.12 2,149,626 53,519.88
SETWB 951.96 -27.62 -2.82 981.26 948.45 772,497 19,560.69
mai 640.72 -12.57 -1.92 655.58 638.48 3,091,218 7,851.52
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 377 6,976,783
ไม่เปลี่ยนแปลง 311 2,565,984
ลดลง 1,764 13,819,314
สถานะตลาด Closed
ข้อมูล ณ วันที่ 03/10/2022
ค่าสถิติสำคัญและผลการดำเนินงาน
SET mai
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด. (พันล้านบาท) 18,847.42 556.19
อันตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย(YTD)(%) 178.11 144.98
P/E (เท่า) 17.17 57.81
P/BV (เท่า) 1.56 3.29
อัตราเงินปันผลตอบแทน(%) 2.73 1.10
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

mai

Go
Go
Go

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ABICO  5.40 5.50 5.35 5.40 -0.05 -0.92 5.35 5.40 81,841 445.14
AU  10.10 10.30 9.95 10.00 -0.30 -2.91 9.95 10.00 1,956,636 19,640.45
JCKH <C> 0.19 0.20 0.18 0.19 0.00 0.00 0.18 0.19 2,187,908 410.19
KASET  1.95 1.95 1.87 1.89 -0.03 -1.56 1.88 1.89 1,283,204 2,439.91
MUD  2.52 2.60 2.48 2.48 -0.06 -2.36 2.48 2.60 876,900 2,204.87
TACC  6.80 6.85 6.60 6.70 -0.10 -1.47 6.65 6.70 2,186,682 14,632.71
TMILL  3.92 3.92 3.86 3.92 0.00 0.00 3.88 3.92 192,300 748.13
XO  13.60 13.70 13.20 13.40 -0.20 -1.47 13.30 13.40 278,133 3,729.02

สินค้าอุปโภคบริโภค (CONSUMP)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ALPHAX  1.60 1.60 1.52 1.52 -0.08 -5.00 1.52 1.53 10,575,400 16,330.44
BGT  1.68 1.71 1.63 1.65 -0.03 -1.79 1.65 1.66 2,234,850 3,704.73
DOD  4.94 4.94 4.84 4.86 -0.06 -1.22 4.86 4.88 1,823,855 8,918.06
ECF  1.75 1.79 1.74 1.76 0.00 0.00 1.75 1.76 26,733,800 47,373.06
EFORL <C> 0.49 0.49 0.46 0.47 -0.01 -2.08 0.46 0.47 13,309,470 6,262.30
HPT  1.08 1.12 1.07 1.09 +0.01 +0.93 1.09 1.10 17,164,203 18,842.22
IP  16.30 16.40 15.80 16.00 -0.20 -1.23 15.90 16.00 709,072 11,368.68
JSP  3.74 3.76 3.54 3.54 -0.18 -4.84 3.54 3.60 500,658 1,824.12
JUBILE  29.00 29.00 28.00 28.75 -0.25 -0.86 28.50 28.75 37,431 1,069.37
MOONG  2.56 2.60 2.50 2.52 -0.04 -1.56 2.50 2.52 944,640 2,405.79
NPK  15.20 15.20 15.20 15.20 +0.40 +2.70 14.90 15.50 200 3.04
SMD  9.15 9.65 9.15 9.35 +0.15 +1.63 9.35 9.40 2,350,282 22,050.01
TM  2.70 2.70 2.64 2.64 -0.04 -1.49 2.64 2.66 434,305 1,155.30
WINMED  4.50 4.50 4.46 4.48 -0.02 -0.44 4.44 4.48 164,901 738.39

ธุรกิจการเงิน (FINCIAL)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ACAP <C, NP> 0.58 0.61 0.56 0.60 +0.01 +1.69 0.58 0.60 1,050,800 606.42
AF  1.06 1.10 1.00 1.03 -0.03 -2.83 1.03 1.04 3,742,501 3,936.45
AIRA  2.00 2.00 1.98 1.98 -0.04 -1.98 1.97 1.98 8,700 17.29
ASN  3.76 3.86 3.66 3.66 -0.10 -2.66 3.66 3.74 385,410 1,432.38
BROOK  0.51 0.51 0.48 0.48 -0.03 -5.88 0.48 0.49 28,079,325 13,830.62
GCAP  1.24 1.26 1.22 1.22 -0.04 -3.17 1.22 1.23 6,562,557 8,118.15
KCC  8.90 8.90 8.25 8.60 -0.30 -3.37 8.55 8.60 5,794,771 49,384.85
LIT  1.84 1.84 1.80 1.80 -0.06 -3.23 1.80 1.81 1,023,470 1,854.46
MITSIB  1.23 1.28 1.23 1.26 +0.03 +2.44 1.26 1.27 2,159,300 2,699.51
SGF  0.84 0.85 0.81 0.81 -0.04 -4.71 0.81 0.82 4,217,810 3,476.30
TQR  12.30 12.40 11.60 11.60 -0.70 -5.69 11.60 12.00 112,000 1,333.87

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ADB  1.38 1.42 1.38 1.38 0.00 0.00 1.38 1.39 1,736,186 2,417.83
BM  4.42 4.54 4.10 4.54 +0.10 +2.25 4.44 4.54 10,819,228 46,500.61
CHO  0.55 0.57 0.54 0.55 0.00 0.00 0.55 0.56 5,250,817 2,894.55
CHOW  3.68 3.72 3.58 3.58 0.00 0.00 3.58 3.62 73,700 266.24
CIG <C> 0.50 0.52 0.50 0.51 +0.01 +2.00 0.51 0.52 897,400 454.00
COLOR  1.69 1.73 1.64 1.64 -0.04 -2.38 1.64 1.68 500,500 834.97
CPR  6.50 6.50 6.25 6.25 -0.20 -3.10 6.25 6.35 446,359 2,828.09
FPI  3.50 3.50 3.26 3.26 -0.26 -7.39 3.26 3.30 6,528,690 21,898.67
GTB  0.75 0.75 0.71 0.71 -0.03 -4.05 0.71 0.72 576,600 415.03
KCM  0.68 0.69 0.66 0.67 +0.01 +1.52 0.67 0.68 66,000 44.14
KUMWEL  2.48 2.48 2.40 2.42 -0.04 -1.63 2.42 2.44 457,000 1,112.13
KWM  2.46 2.58 2.40 2.44 -0.02 -0.81 2.42 2.44 721,901 1,788.27
MBAX  4.98 5.00 4.98 5.00 +0.02 +0.40 4.98 5.00 294,808 1,469.36
MGT  3.76 3.78 3.70 3.72 -0.06 -1.59 3.70 3.72 544,700 2,030.59
NDR  2.46 2.46 2.36 2.36 0.00 0.00 2.36 2.40 136,600 327.82
PACO  2.60 2.64 2.54 2.58 -0.02 -0.77 2.56 2.58 1,275,210 3,275.20
PDG  3.52 3.54 3.48 3.48 -0.02 -0.57 3.48 3.52 39,332 137.50
PIMO  3.52 3.56 3.44 3.46 -0.08 -2.26 3.46 3.48 7,944,716 27,906.75
PJW  4.68 4.68 4.56 4.64 -0.02 -0.43 4.64 4.66 4,700,200 21,608.33
PPM  2.48 2.50 2.32 2.36 -0.12 -4.84 2.36 2.38 858,605 2,054.59
PRAPAT  1.28 1.28 1.22 1.24 -0.04 -3.12 1.23 1.24 885,200 1,100.27
RWI  1.07 1.08 1.05 1.05 -0.02 -1.87 1.04 1.05 1,155,300 1,222.56
SALEE  1.18 1.21 1.17 1.20 +0.01 +0.84 1.19 1.20 4,183,800 4,963.82
SANKO  1.27 1.30 1.25 1.25 -0.02 -1.57 1.24 1.25 291,411 367.10
SELIC  2.76 2.88 2.76 2.84 +0.10 +3.65 2.82 2.84 2,750,633 7,793.20
SFT  5.00 5.00 4.92 4.96 -0.09 -1.78 4.92 4.96 198,601 985.54
STP  15.10 15.30 14.90 14.90 -0.20 -1.32 14.90 15.10 210,900 3,163.17
SWC  6.65 6.65 6.25 6.60 -0.10 -1.49 6.50 6.60 33,871 220.29
TMC  1.70 1.84 1.66 1.72 +0.02 +1.18 1.70 1.72 6,190,501 10,768.81
TMI  1.88 1.90 1.81 1.84 -0.03 -1.60 1.83 1.84 3,229,012 5,925.02
TMW  33.25 33.50 33.25 33.25 +0.50 +1.53 32.50 33.25 4,500 149.88
TPLAS  3.02 3.02 2.90 2.94 -0.02 -0.68 2.92 2.94 461,600 1,344.42
TRV  3.82 3.90 3.72 3.72 -0.12 -3.12 3.72 3.74 639,700 2,409.15
UBIS  4.14 4.20 4.14 4.14 +0.02 +0.49 4.14 4.16 415,600 1,731.84
UEC  1.80 1.80 1.75 1.77 -0.03 -1.67 1.75 1.77 418,659 739.33
UKEM  1.84 1.92 1.82 1.83 -0.03 -1.61 1.82 1.83 31,551,703 59,051.95
UREKA  1.78 1.85 1.65 1.65 -0.13 -7.30 1.65 1.66 132,084,331 232,668.93
YUASA  14.50 14.50 13.80 13.80 -0.40 -2.82 13.80 13.90 43,100 603.09
ZIGA  4.02 4.18 3.94 3.96 -0.06 -1.49 3.96 3.98 10,383,600 42,215.08

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
24CS  7.10 10.20 7.10 10.20 +6.80 +200.00 10.20 - 559,474,246 4,974,980.08
A5  2.34 2.46 2.32 2.42 +0.08 +3.42 2.42 2.44 47,951,097 115,798.69
ALL  0.76 0.84 0.74 0.84 +0.09 +12.00 0.83 0.84 42,488,620 33,728.27
ARIN  6.15 6.20 5.85 5.85 -0.35 -5.65 5.85 5.95 4,579,255 27,487.85
ARROW  7.10 7.10 7.00 7.05 0.00 0.00 7.00 7.10 28,801 202.81
BC  1.57 1.58 1.48 1.48 -0.04 -2.63 1.48 1.50 694,900 1,059.59
BLESS  1.16 1.19 1.14 1.15 -0.03 -2.54 1.15 1.16 5,607,766 6,509.32
BSM  0.33 0.33 0.31 0.32 -0.01 -3.03 0.32 0.33 524,000 167.65
BTW  0.89 0.92 0.85 0.86 -0.03 -3.37 0.85 0.86 3,170,701 2,799.85
CAZ  4.64 4.74 4.58 4.58 -0.10 -2.14 4.58 4.60 1,124,910 5,201.76
CHEWA  0.89 0.89 0.86 0.86 -0.04 -4.44 0.86 0.87 4,983,909 4,364.15
CPANEL  7.80 7.80 7.60 7.60 -0.15 -1.94 7.60 7.65 137,899 1,055.17
CRD  1.02 1.14 0.98 1.12 +0.11 +10.89 1.12 1.13 36,411,939 39,539.24
DHOUSE  0.74 0.75 0.73 0.73 -0.01 -1.35 0.73 0.74 65,800 48.37
DIMET  0.54 0.56 0.54 0.56 +0.03 +5.66 0.55 0.56 11,850,000 6,521.09
DPAINT  9.95 9.95 8.95 9.10 -1.00 -9.90 9.10 9.20 5,179,616 48,879.16
FLOYD  1.37 1.37 1.35 1.35 +0.01 +0.75 1.34 1.35 42,600 57.92
HYDRO <C> 1.01 1.01 0.97 0.99 -0.01 -1.00 0.98 0.99 753,419 745.82
IND  1.81 1.81 1.74 1.76 -0.04 -2.22 1.75 1.76 1,258,000 2,216.87
JAK  1.57 1.57 1.50 1.50 -0.06 -3.85 1.50 1.54 297,810 455.23
K  1.67 1.69 1.66 1.66 -0.02 -1.19 1.66 1.67 354,830 593.12
KUN  2.60 2.60 2.46 2.58 -0.02 -0.77 2.56 2.58 1,324,302 3,313.58
META  0.38 0.38 0.36 0.38 -0.01 -2.56 0.37 0.38 17,918,100 6,690.15
PPS  0.59 0.61 0.58 0.59 0.00 0.00 0.59 0.60 1,697,700 1,003.34
PROS  2.24 2.26 2.18 2.22 -0.02 -0.89 2.22 2.24 869,110 1,920.72
PROUD  2.06 2.10 2.00 2.06 +0.02 +0.98 2.04 2.06 1,478,800 2,993.72
PSG  1.58 1.59 1.54 1.54 -0.03 -1.91 1.54 1.55 101,176,137 157,635.75
SENAJ  1.14 1.17 1.14 1.16 +0.01 +0.87 1.15 1.16 21,275,312 24,545.71
SK  0.98 1.01 0.95 0.96 -0.03 -3.03 0.96 0.97 1,588,610 1,549.89
SMART  0.71 0.71 0.69 0.69 -0.01 -1.43 0.69 0.70 525,600 363.95
SSS <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
STC  0.77 0.78 0.75 0.76 -0.01 -1.30 0.75 0.76 824,300 623.94
TAPAC  2.88 3.00 2.88 2.96 +0.08 +2.78 2.94 2.96 801,100 2,349.25
THANA <XR> 2.54 2.64 2.54 2.60 -0.02 -0.76 2.58 2.60 691,300 1,781.93
TIGER  2.12 2.24 2.12 2.14 -0.02 -0.93 2.14 2.18 446,700 977.15
TITLE  1.75 1.77 1.66 1.68 -0.05 -2.89 1.67 1.68 1,632,700 2,777.47
YONG  2.14 2.16 2.06 2.10 -0.04 -1.87 2.10 2.12 6,810,164 14,302.14

ทรัพยากร (RESOURC)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ABM  2.00 2.00 1.97 1.98 -0.02 -1.00 1.97 1.98 390,591 775.28
PSTC  1.83 1.91 1.83 1.91 +0.09 +4.95 1.91 1.92 33,169,412 62,381.46
PTC  2.70 2.74 2.66 2.66 -0.06 -2.21 2.66 2.68 1,007,618 2,716.03
SAAM  6.65 6.85 6.10 6.50 -0.15 -2.26 6.50 6.60 582,507 3,751.96
SEAOIL  4.02 4.10 3.92 3.94 0.00 0.00 3.94 3.96 3,959,600 15,741.44
SR  1.39 1.42 1.30 1.31 -0.07 -5.07 1.31 1.39 158,600 214.72
STOWER <C> 0.04 0.05 0.03 0.04 0.00 0.00 0.04 0.05 323,644,912 12,949.91
TAKUNI  3.52 3.54 3.36 3.40 -0.10 -2.86 3.40 3.42 19,302,848 66,523.97
TPCH  7.60 7.65 7.45 7.50 -0.15 -1.96 7.45 7.50 331,617 2,506.12
TRT  2.96 2.98 2.90 2.90 -0.02 -0.68 2.90 2.92 229,002 666.71
UMS <C> 2.00 2.06 1.99 2.04 0.00 0.00 2.00 2.04 74,600 149.54
UPA  0.23 0.23 0.20 0.22 -0.01 -4.35 0.21 0.22 249,044,865 53,639.78

บริการ (SERVICE)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ADD  16.50 16.80 16.20 16.20 -0.20 -1.22 16.20 16.40 82,907 1,364.01
AKP  1.78 1.78 1.72 1.72 -0.04 -2.27 1.72 1.75 164,600 287.43
AMA  5.30 5.40 5.15 5.25 -0.05 -0.94 5.25 5.30 2,937,715 15,613.67
ARIP  0.85 0.87 0.85 0.87 0.00 0.00 0.86 0.87 393,100 337.09
ATP30  1.63 1.66 1.61 1.61 -0.02 -1.23 1.61 1.62 3,094,900 5,054.08
AUCT  9.70 9.95 9.50 9.75 +0.05 +0.52 9.75 9.80 1,690,567 16,483.78
BIS  9.55 9.60 9.15 9.35 -0.40 -4.10 9.30 9.35 2,534,501 23,588.35
BOL  10.60 10.80 10.30 10.40 -0.20 -1.89 10.30 10.40 322,437 3,369.42
CEYE  5.00 5.25 5.00 5.15 +0.15 +3.00 5.10 5.15 4,395,249 22,661.51
CHIC  0.91 0.98 0.91 0.98 +0.06 +6.52 0.97 0.98 14,923,243 14,160.08
CMO  4.40 4.42 4.18 4.18 -0.14 -3.24 4.18 4.32 452,122 1,937.16
D  7.40 7.40 7.10 7.10 -0.30 -4.05 7.10 7.15 1,487,100 10,735.95
DV8 <C> 0.50 0.50 0.47 0.49 -0.01 -2.00 0.48 0.49 159,100 76.96
ETE  1.39 1.41 1.37 1.39 0.00 0.00 1.38 1.39 1,216,555 1,687.34
FSMART  20.20 20.20 19.70 19.70 -0.50 -2.48 19.70 19.80 3,274,834 64,981.51
FVC  1.56 1.63 1.55 1.58 +0.02 +1.28 1.58 1.59 14,031,016 22,272.19
GLORY  3.72 3.88 3.68 3.68 -0.02 -0.54 3.68 3.70 776,558 2,908.47
GSC  3.24 3.26 3.18 3.20 -0.04 -1.23 3.20 3.22 237,200 762.73
HARN  2.16 2.16 2.10 2.12 -0.04 -1.85 2.12 2.14 205,100 436.73
HEMP  7.35 7.45 7.35 7.35 -0.05 -0.68 7.35 7.45 81,800 605.17
HL  23.90 23.90 23.40 23.40 -0.40 -1.68 23.40 23.50 724,295 17,104.85
IMH  12.90 12.90 12.20 12.20 -0.40 -3.17 12.20 12.30 194,806 2,433.62
KK  2.68 2.70 2.66 2.68 +0.02 +0.75 2.66 2.68 34,300 91.35
KOOL  0.59 0.59 0.56 0.57 -0.02 -3.39 0.56 0.57 6,960,600 3,995.35
LDC  1.18 1.29 1.18 1.28 +0.09 +7.56 1.28 1.29 40,823,487 51,295.41
LEO  12.40 12.50 11.80 11.80 -0.70 -5.60 11.80 11.90 2,012,790 24,272.40
MORE  2.72 2.78 2.68 2.72 -0.02 -0.73 2.70 2.72 47,212,683 128,280.18
MVP  3.46 3.50 3.22 3.28 -0.18 -5.20 3.28 3.34 1,757,600 5,933.82
NBC  2.22 2.26 2.04 2.08 -0.08 -3.70 2.08 2.10 19,694,786 41,993.67
NCL  2.98 3.00 2.92 2.94 -0.08 -2.65 2.94 2.96 1,398,928 4,130.65
NEWS <C> 0.03 0.04 0.02 0.03 0.00 0.00 0.03 0.04 791,780,122 23,680.43
NINE  6.40 7.40 6.40 6.65 +0.10 +1.53 6.50 6.65 47,800 315.41
OTO  12.80 12.90 12.70 12.90 0.00 0.00 12.80 12.90 1,890,700 24,231.09
PHOL  3.24 3.24 3.18 3.20 -0.04 -1.23 3.18 3.20 166,000 531.06
PICO  4.92 4.94 4.88 4.92 0.00 0.00 4.90 4.92 34,200 167.98
QLT  6.40 7.40 6.40 6.65 +0.30 +4.72 6.65 6.70 4,138,536 28,732.81
RP  2.30 2.32 2.28 2.28 0.00 0.00 2.28 2.30 248,600 570.15
SE  1.29 1.31 1.21 1.22 -0.06 -4.69 1.22 1.23 13,572,210 17,171.16
SLM <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
SONIC  3.24 3.32 3.20 3.20 -0.08 -2.44 3.20 3.22 1,305,456 4,230.46
SPA  10.00 10.00 9.75 9.75 -0.25 -2.50 9.75 9.85 1,821,010 17,955.79
THMUI  1.05 1.07 1.03 1.05 +0.01 +0.96 1.04 1.05 442,200 465.59
TNDT  0.63 0.64 0.61 0.62 0.00 0.00 0.61 0.62 3,971,010 2,464.00
TNH  37.50 37.50 37.25 37.50 +0.25 +0.67 37.25 37.50 26,703 1,000.46
TNP  3.90 4.00 3.80 3.96 +0.02 +0.51 3.88 3.96 1,392,302 5,368.10
TSF <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
TVDH  1.03 1.05 1.01 1.03 0.00 0.00 1.03 1.04 8,705,623 8,986.47
TVT  0.81 0.82 0.79 0.80 -0.01 -1.23 0.79 0.80 1,520,801 1,210.16
VL  1.46 1.48 1.38 1.42 -0.06 -4.05 1.41 1.42 2,530,874 3,600.98
WINNER  2.50 2.50 2.42 2.44 -0.02 -0.81 2.44 2.46 345,682 843.32
YGG  9.45 9.50 9.00 9.10 -0.40 -4.21 9.10 9.15 3,102,364 28,657.30

เทคโนโลยี (TECH)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
APP  3.10 3.16 3.04 3.06 -0.04 -1.29 3.06 3.08 400,350 1,228.22
BBIK  106.00 106.50 100.50 101.00 -5.50 -5.16 101.00 102.00 158,888 16,291.48
BE8  58.50 58.50 54.25 54.25 -4.00 -6.87 54.25 54.50 3,029,708 169,165.60
COMAN  5.85 5.85 5.60 5.85 0.00 0.00 5.80 5.85 38,800 224.28
DITTO  68.50 69.25 66.25 67.25 -1.75 -2.54 67.00 67.25 2,664,123 179,994.07
ICN  3.76 3.80 3.74 3.74 -0.04 -1.06 3.74 3.76 1,426,708 5,378.22
IIG  42.50 42.75 41.00 41.00 -1.75 -4.09 41.00 41.50 409,117 17,077.68
IRCP  1.53 1.54 1.43 1.43 -0.13 -8.33 1.43 1.44 19,612,114 29,098.00
NETBAY  28.00 28.00 27.00 27.25 -0.75 -2.68 27.00 27.25 490,953 13,452.04
PLANET  2.00 2.04 1.96 1.96 -0.04 -2.00 1.96 1.97 1,305,500 2,598.73
PROEN  7.55 7.55 7.15 7.20 -0.35 -4.64 7.15 7.20 16,762,695 122,710.93
SECURE  18.90 18.90 17.00 17.00 -1.90 -10.05 17.00 17.20 2,350,174 41,442.43
SICT  7.20 7.45 7.05 7.05 -0.15 -2.08 7.05 7.10 4,594,707 33,102.03
SIMAT  2.32 2.38 2.32 2.32 0.00 0.00 2.32 2.34 1,067,302 2,496.53
SPVI  5.50 5.60 5.40 5.45 -0.15 -2.68 5.45 5.50 1,128,516 6,162.61
TPS  3.42 3.44 3.24 3.28 -0.12 -3.53 3.28 3.30 3,477,300 11,529.92
VCOM  5.40 5.40 5.25 5.30 -0.10 -1.85 5.30 5.35 142,675 760.81
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่