สรุปภาพรวมตลาด
หน้าแรก > หุ้น > สรุปภาวะตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด -
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,558.05 - - - - - -
SET50 937.55 - - - - - -
SET100 2,110.51 - - - - - -
sSET 1,015.49 - - - - - -
SETCLMV 945.05 - - - - - -
SETHD 1,118.57 - - - - - -
SETTHSI 979.51 - - - - - -
SETWB 951.96 - - - - - -
mai 640.72 - - - - - -
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น - -
ไม่เปลี่ยนแปลง - -
ลดลง - -
สถานะตลาด
ข้อมูล ณ วันที่ 03/10/2022
ค่าสถิติสำคัญและผลการดำเนินงาน
SET mai
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด. (พันล้านบาท) 18,847.42 556.19
อันตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย(YTD)(%) 178.96 145.64
P/E (เท่า) 17.17 57.81
P/BV (เท่า) 1.56 3.29
อัตราเงินปันผลตอบแทน(%) 2.73 1.10
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

SETWB

Go
Go
Go
หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AOT  - - - - - - - - - -
BCH  - - - - - - - - - -
BDMS  - - - - - - - - - -
BEM  - - - - - - - - - -
BH  - - - - - - - - - -
BJC  - - - - - - - - - -
BTS  - - - - - - - - - -
CBG  - - - - - - - - - -
CHG  - - - - - - - - - -
COM7  - - - - - - - - - -
CPALL  - - - - - - - - - -
CPF  - - - - - - - - - -
CRC  - - - - - - - - - -
DOHOME  - - - - - - - - - -
GFPT  - - - - - - - - - -
GLOBAL  - - - - - - - - - -
HMPRO  - - - - - - - - - -
KEX  - - - - - - - - - -
M  - - - - - - - - - -
MEGA  - - - - - - - - - -
OSP  - - - - - - - - - -
RBF  - - - - - - - - - -
RCL  - - - - - - - - - -
SINGER  - - - - - - - - - -
STA  - - - - - - - - - -
THG  - - - - - - - - - -
TTA  - - - - - - - - - -
TU  - - - - - - - - - -
TVO  - - - - - - - - - -
VIBHA  - - - - - - - - - -
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่